Δημιουργία και διαχείριση της εταιρικής σελίδας του Max Perry στην περιοχή Νίκαιας στο Facebook