Δημιουργία και διαχείριση της εταιρικής σελίδας του Max Perry στην περιοχή Νέος Κόσμος στο Facebook