Διαχείριση της Εταιρικής σελίδας στο facebook για το club JOY Bar στην Γλυφάδα

(περίοδος 3-2014 έως 5-2014)